Danh mục: Thương hiệu

Thương hiệu mỹ phẩm Vichy

Thương hiệu mỹ phẩm Vichy là một trong những thương hiệu nổi bật trong ngành mỹ phẩm, ra đời tại Pháp và hiện nay Vichy đã lan rộng ra …